Tere tulemast ELEM Koolituse veebilehele!


Oleme spetsialiseerunud eesti keele kui võõrkeele B2- ja C1-taseme pädevuste õpetamisele ja abistame õppijaid riiklikuteks eesti keele tasemeeksamiteks valmistumisel.

Pakume täiskasvanud keeleõppijale professionaalset toetust, et arendada kõiki keelefunktsioone ja osaoskusi – kuulamine, rääkimine, lugemine, kirjutamine, sh sõnavara ja keelestruktuuride tundmine ning selle kaudu võimalust valmistuda edukalt sooritama eesti keele B2- ja C1-tasemeeksamit.
Miks valida ELEM Koolitused?


 1. Õpetajad

  Kuruste juhendajad on kogenud eesti keele kui võõrkeele õpetajad, kelle emakeel on eesti keel. Õppeprotsessis lähtume sellest, et inimeste õpistiilid, -oskused ning -võimekused on vägagi erinevad ja püüame jõuda iga õppijani.

 2. Õppekavad

  Oleme loonud mitmekesised ja paindlikud õppekavad, mis arvestavad õppija eelnevate teadmiste ja oskustega. Õppegrupid komplekteeritakse eeltestimise alusel, mis võimaldab avada võimalikult ühtlase keeletasemega grupid.

 3. Praktiline lähenemine

  Koolitustel keskendume praktiliste oskuste omandamisele. Kasutame erinevaid harjutusi, et arendada nii suulist kui kirjalikku keeleoskust.

 4. Veebiõpe

  Pakume võimalust osaleda meie kursustel veebi teel. See võimaldab õppida mugavalt oma kodus või kontoris.

 5. Toetav kogukond

  Iseseisva (B2) või vilunud (C1) keeleoskuse tasemega õppijad saavad pakkuda üksteisele toetavat õhkkonda: võimalust suhelda teiste õpilastega ja näiteks täita koos ülesandeid keelekeskkonnas.ÕPI

Suhtluskeel

Õppetöös kasutame aktiivõppemeetodeid, nii et õppija on õppeprotsessis aktiivne osaleja.


TOETUS

Vabatahtlikud

Eesti keelt emakeelena kõnelevad vabatahtlikud osalevad väljasõitudel ja ka mõnes keeletunnis, et aidata õppijal eesti keelt praktiseerida, vajadusel juhendada ning tööülesannete täitmisel abistada.


KOGE

Ühised ekskursioonid

Professor Mihhail Lotman on öelnud „Keelt õpitakse selle maa kultuuri kaudu.“

Keeleõppe täiendamiseks toimuvad õppijatega kokkuleppel väljasõidud eesti kultuuriruumiga tutvumiseks. Õppekäigud on seotud keeletunnis õpitud teemadega ja need toimuvad Tallinnas ja teistes Eesti paikades. Loe lisa SIIT.Õppimine ja õpetamine


Koolitajatena võib meil vahel olla illusioon, et saame õpilased "ära õpetada". Tegelikult saame vaid luua tingimused ja kujundada situatsiooni, mis suunab õpilasi õppima. Õppeprotsessi kujundamisel ja õpikeskkonna loomisel on kriitilise tähtsusega sobivalt valitud õppemeetodid.

Õppemeetodid, M. Karm
allikas: Õppemeetodid, M. Karm Tartu: SA Archimedes.
TEGEVUSLOAD

Majandustegevusteade nr 224582

Haridusministeeriumi käskkiri 25.05.2022 nr 1.1 3/22/85 Tegevusluba keeleoskustasemel A2-tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks.

Haridusministeeriumi käskkiri 5.09.2023 nr 1.1 3/23/119 Tegevusluba keeleoskustasemetel B1-, B2- ja C1-tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks.

Kontakt
Arve rekvisiidid
 • Elem Invest OÜ
 • Reg nr 12775692
 • EE441010220265246220
ÕPETAJAD

Meist meedias

ELEM Koolitus |
2021 © elem.ee

v1.0